fbpx

Tajomstvá BIO textilnej Certifikácie alebo ako “nenaletieť” marketingovým kampaniam

Čo znamenajú textilné značky a certifikáty, ktoré najčastejšie stretnete v slovenských obchodoch?
Medzi kvalitou, ktorú garantujú jednotlivé textilné certifikáty sú tak značné rozdiely, že by Vás to až prekvapilo. Minimálny požadovaný podiel bio priadze sa totiž pohybuje od 5 po 95%. A preto nemusí byť výnimkou situácia, kedy si zákazník zakúpi oblečenie z regálu označeného “biobavlna”, a potom si hovorí, že to vlastne ani nie je rozdiel… Čo sa tvári ako biotextilná certifikácie, ale nie je: Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 nájdete na slovenských pultoch snáď najčastejšie. Nejde o bio certifikát, ale zo zdravotného hľadiska už znamená určitý posun oproti štandardom platnej slovenskej a európskej legislatívy. Garantuje, že tovar bol testovaný na chemikálie, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie. Nijako teda nezohľadňuje podmienky pestovania, ani následného spracovania materiálu – látky certifikované Oeko-Tex môžu pochádzať z tovární s neľudskými pracovnými podmienkami, ktoré zamorujú svoje okolie toxickými chemikáliami z výroby. Organic cotton Jedná sa o privátne obchodnú značku americkej neziskovej spoločnosti Textile Exchange, ktorá sa zameriava na zvýšenie udržateľnosti svetového textilného priemyslu. Nejedná sa o logo biotextilnej certifikácie, negarantuje žiadny podiel biobavlny v konečnom výrobku, ani spôsob spracovania a pracovné podmienky pri výrobe. Certifikácia na polceste: Nejedná sa o biotextil v pravom slova zmysle. Jedná sa o textil vyrobený zo surovej biobavlny, ale následne už spracovávaný rýdzo konvenčným spôsobom… Ak by sme takto vyrobené látky pripodobnili k potravinám, jednalo by sa o potraviny vyrobené síce zo surovín z ekologického poľnohospodárstva, ktoré by však boli pri následnom spracovaní, zjednodušene povedané, zasypané obvyklým koktejlom konvenčných chemikálií a “éčok” bez najmenšej kontroly, nieto ešte regulácie certifikačnou autoritou. Takáto potravina by prirodzene ani vzdialene nemohla byť označená ako bio výrobok. OCS 100 – Organic 100 Content Standard Organic 100 Content Standard je súkromný certifikát americkej mimovládnej spoločnosti Textile Exchange, ktorá sa zameriava na zvýšenie udržateľnosti svetového textilného priemyslu. Tento certifikát sa však vzťahuje len a len k podielu vlákien z ekologického poľnohospodárstva vo výrobku. Pokiaľ na jeho štítku nájdete “Made with / Contains 100% organically grown material”, máte istotu, že bol vyrobený z minimálne 95% surovej biobavlny a zvyšných 5% môže byť akékoľvek konvenčné vlákno okrem konvenčnej bavlny. Avšak to je všetko, čo táto certifikácia pokrýva. Tento cetifikát nezahŕňa absolútne žiadne kritériá pre chemické látky a postupy, používané pri následnom spracovaní, spriadanie, tkanie / pletenie, bielenie, farbenie ani finálne úpravy – čo znamená, že všetko prebehlo konvenčne. OCS 100 žiadnym spôsobom nereguluje ani bezpečné a etické pracovné podmienky, nieto ešte férové ​​finančné ohodnotenie. Organic Blended Content Standard Rovnako ako vyššie uvedená certifikácia s tým rozdielom, že v tomto prípade sa vo výrobku nachádza minimálne 5% a maximálne 95% vlákien z ekologického poľnohospodárstva (obsah bio vlákien nad 5% je výslovne uvedený, ak na štítku žiadny percentuálnom podiel nenájdete, je obsah bio vlákien na minimálnej možnej hranici, tj. 5%). Zvyšné percento vlákien vo výrobku môže byť akékoľvek vlákno. Rovnako ako u certifikátu OCS 100, ani tu sa neuvádzajú žiadne pravidlá pre celé následné spracovávanie surových priadzí do podoby finálneho výrobku – čo znamená, že prebehlo konvenčne. Taktiež ani tu nie sú nijak ošetrené ani bezpečné ani etické pracovné podmienky. Biotextilná certifikácia: Global Organic Textile Standard (GOTS) Prvý skutočný bio certifikát v našom zozname. Tento medzinárodný štandard má v sebe zakotvené etické a ekologické požiadavky od semienka, cez pestovanie, textilné spracovanie, balenie až po distribúciu. Zaisťuje nielen prísnu kontrolu výroby z ekologického hľadiska, ale aj dodržiavanie sociálnych podmienok vo výrobe v súlade s Fair Trade, a je teda najlepším vodítkom, ak hľadáte kvalitu a čistotu vo všetkých ohľadoch. Certifikácia GOTS prechádza každý druhý rok revíziou a ďalším sprísnením podmienok. V súčasnosti ide o najviac komplexnú a najnáročnejšiu biotextilnú certifikáciu, ktorá je svojimi požiadavkami na čistotu a ekológiu výroby úplne novým a samostatným kvalitatívnym stupňom v textilnej výrobe.